MAGAGANDANG HALIMBAWA - GOOD EXAMPLE!
Magbuo tayo ng magagandang halimbawa...
Kasalukuyang ginagawa ang pahina na ito.  Kung kayo ay mayroong magagandang halimbawa ng isang bagay, ideya, larawan, karakter/personalidad o ano pa man - ipadala sa halimbawa@sbcglobal.net.  Saan ka man ng lupalup ng mundo, magsama-sama tayong magbuo ng mga magagandang halimbawa!!!

Maraming salamat!

  Jose Emilio A. Regio (Editor)


Contact Information
Email :
halimbawa@sbcglobal.net
Powered by AT&T Yahoo! Web Hosting. Copyright AT&T Knowledge Ventures, L.P. and Yahoo! Inc.